Tjänster

Våra tjänster

VILLA

Att som privatperson installera solceller på sitt villatak har visat sig vara en bra investering. Du ökar värdet på ditt hus och sänker dina driftkostnader från dag ett. All el som du inte använder matas automatiskt ut på elnätet så att även andra kan få grön el i sina uttag. Du bidrar till er bättre och mer hållbar värld.

  15% avdrag för solceller

  Miljövänlig energi

  Ökat fastighetsvärde

  Imponera på dina grannar

Allt fler bostadsrättsföreningar väljer att i samband med en takbehandling eller omläggning av tak sätta upp solceller. Avkastningen på investerat kapital är hög med dagens elpriser samtidigt som fastighetsvärdet ökar, vilket oftast ger bättre villkor hos banken om föreningen behöver låna.

  Minimalt med underhåll

  Sänkta driftkostnader

  Miljöprofil

BRF
INDUSTRI

En industri använder den mesta av sin el när solen lyser, varför inte då sänka era elkostnader på ett effektivt, drastiskt och modernt sätt genom en solcellsanläggning på taket? Genom ersätta den köpta elen med egenproducerad el är ni bra positionerade inför framtiden. En lagerlokal eller industri har ofta platta tak vilket innebär en enkel och effektiv installation där vi dessutom kan rikta solcellerna för en optimal elproduktion. Inom en snar framtid är varannan bil en elbil på er personalparkering, varför inte kombinera solceller med laddboxar?

  Sänka elkostnader

  Stärkt miljöprofil

  Minimalt underhåll

Fastigheter med stora oanvända takytor lämpar sig väldigt väl för solceller, lantbruksfastigheter har ofta ett överflöd av dessa takytor. Varför inte då börja spara pengar genom att utnyttja dessa ytor?

Lantbrukare har en relativt hög elförbrukning och tjänar på att använda egenproducerad el direkt i verksamheten.

  Solceller är tysta

  En god framtidsinvestering med bra avkastning

  Modernt

LANTBRUK

Vad gör vi nu?

1Kontakt

Kontakta oss via e-post eller telefon! Du gör första steget.

2Besök

Våra projektledare besöker dig och diskuterar dina behov.

3Offert

Vi tar fram en offert utifrån dina förutsättningarna.

4Installation

Våra utbildade montörer och elektriker realiserar projektet.