Nya regler för solcellsstöd 2021

Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen om investeringsstödet för solceller.

Skattereduktionen ges för kostnaderna för arbete och material med:

  • 15 procent för installation av solceller
  • 50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi
  • 50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon.

Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år. För att få reduktionen krävs att den utförda installationen tillhör ett småhus, en bostadsrätt eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktion.

Skattereduktion för grön teknik och för rut- och rot är två olika reduktioner vilket innebär att den för grön teknik inte påverkar utrymmet för rut- och rotarbeten För företag och kommuner har regeringen aviserat att ytterligare 260 miljoner kronor avsätts för investeringsstödet under 2021. Förordningsändringen medför att nya beslut kommer att kunna ges till företag och kommuner från den 15 januari med en stödnivå på 10 % och med ett senaste slutförandedatum 30 september 2021. Det går inte längre att ansöka om solcellsstöd, då det tidigare ansökningsstoppet från 2020 ligger fast.