Steg för steg med Decasol

Kundkontakt

Vi får oftast en intresseanmälan från kunder via vår hemsida.

Våra säljare tar kontakt med dig för att undersöka förutsättningarna för solenergi hos dig. För att vi ska kunna ta fram en offert är det bra om du har tagit reda på vilka mått ditt tak har, vinkel samt vilken typ av takbeläggning du har.

Projektering & Offert

Våra projektledare och ingenjörer tar fram en offert utifrån dina förutsättningar, vi vill att den anläggningen du köper är optimerad för just ditt hus. Anläggningen ska inte bara producera energi till ditt hem, den ska också vara estetiskt tilltalande och passa för just ditt tak.

Detta påverkar vilken anläggning vi kan erbjuda:

  • Takbeläggning (Tegel, plåt, papp)
  • Rådande Snö och vindlaster
  • Takets dimension
  • Takhinder (Skorsten och dylik)

Installation

Våra utbildade montörer och elektriker med rätt behörigheter utför din installation, detta tar vanligtvis 2-3 dagar. Anläggningen ska anslutas till elnätet och detta måste göras av behörig elektriker, det innefattar även för- och färdiganmälan till elnätsägaren. Mer information på www.elsäkerhetsverket.se

Efter installationen går vi igenom hela processen med er och avslutar med ett besiktningsprotokoll där vi säkerställer att er anläggningen är klar för drift.

Uppföljning

Vi följer alltid upp och säkerställer att du som kund är nöjd och att din anläggning producerar härlig solel.