fbpx I Skip to main content

Solceller för företag

Decasol erbjuder skräddarsydda solcellsinstallationer och batterilager. Genom att installera solceller kan företaget eller bostadsrättsföreningen dra nytta av hållbar solenergi, vilket inte bara innebär minskade driftskostnader utan också höjer fastighetsvärdet och ökar energioberoendet.

Decasol

Vi är medlemmar i branschföreningen Svensk Solenergi och registrerade hos Elsäkerhetsverket. Vi hanterar hela processen med egen personal – från planering och ansökningar till montage, installation och driftsättning av solcellsanläggningar. Som ett rekommenderat och pålitligt företag erbjuder vi trygghet och kvalitet genom hela projektet.

En helhetsleverantör

1. Rådgivning

Vi börjar alltid med ett möte och går igenom er fastighets förutsättningar och era önskemål för att hitta en passande lösning för just er.

Projektering & offert

Sedan utför vi projektering och skapar en skräddarsydd offert. Hela anläggningen dimensioneras fastighetens förutsättningar.

Planering

Vi gör en tidplan för när installation ska utföras. Vi skickar in en föranmälan till elnätbolaget samt sköter all administration inför, under och efter projektet.

Montage

Vid installationen etableras alltid en
byggställning. Solpanelerna monteras enligt projekteringen och allt arbete utförs i enlighet med gällande bygg- och arbetsmiljöregler.

Driftsättning

Nu när solpanelerna har monterats är
det dags för elektrikern att driftsätta
anläggningen. När allt är färdigt skickar
vi en färdiganmälan till elnätsägaren,
som därefter godkänner anläggningen.

Support & eftermarknad

Efter utfört arbete levererar vi alltid dokumentation och handlingar för installationen. Vi finns tillgängliga för support och övriga frågor gällande anläggningen.