fbpx I Skip to main content

Frågor & svar

Om du har några ytterligare frågor eller behöver mer specifik rådgivning är du välkommen att kontakta vårt team. Vi är här för att stödja dig i att fatta kloka beslut för din solenergisatsning!

Solpaneler

Vanliga frågor och svar om solpaneler.

Växelriktare & Batteri

Hur funkar en växelriktare och vad gör den? Här kommer vanliga frågor och svar.

Ekonomi

Grönt avdrag? Mikroproducent? Här får du svar på ekonomifrågor.

Begrepp

Olika begrepp inom solcellsbranschen som ibland inte förklaras på ett solklart sätt.

– FAQ Solpaneler

Vilka typer av solceller finns det?

Det finns många olika paneler på den svenska marknaden. Vi på Decasol erbjuder marknadsledande solpaneler som är anpassade för det nordiska klimatet. Vi har ett brett utbud för att kunna erbjuda den bästa lösningen utifrån kundens önskemål och förutsättningar.

Hur stor är en solpanel?

Det finns solpaneler i olika mått och effekt.  Men ett en standardpanel har ett mått på ca. 170×110 cm.

Behöver solpanelerna något underhåll?

Nej, solpanelerna behöver generellt sett inget underhåll. Det kan i väldigt få tillfällen uppstå smuts/mossbildning på solpanelerna, då får du som kund kontakta oss. Du får aldrig som kund själv gå upp på taket och skrubba bort smuts, skotta av snö eller liknande då detta kan ta bort garantin på solcellerna.

Vilka solpaneler erbjuder Decasol?

Decasol erbjuder paneler från världens främsta tillverkare som Trina och Longi. Alla paneler köps in från svenska grossister för att säkerställa högsta kvalité och garantier.

– FAQ Växelriktare & batteri

Vad gör en växelriktare?

En växelriktare omvandlar likströmmen från solcellspanelerna till växelström. Växelriktaren är den absolut viktigaste komponenten i ett solcellssystem, det är i den där man kan förlora energi på grund av låg kvalitet på komponenterna.

Var ska växelriktaren placeras?

En växelriktare bör helst placeras på en sval och välventilerad plats. En växelriktare bör placeras så att den är lättillgänglig för underhåll. En växelriktare ska placeras så den inte är utsatt för direkt solljus. Alla växelriktare är inte lämpade för att placeras utomhus.

Behöver växelriktaren något underhåll?

Växelriktaren behöver generellt sett inget underhåll.

Erbjuder Decasol batterilösning?

Ja, vi på Decasol erbjuder batterilösningar. Läs mer här

Hur stort batteri ska jag har för min anläggning?

Det finns en regel som säger att du ska välja ett batteri på 1 kWh per kWp installerad effekt. Så till en anläggning som har 10 kWp bör du ha ett batteri på 10 kWh. 

Vad krävs för att kunna ha en batterilösning till solcellerna?

Det som krävs är en Hybridväxelriktare.

Kan jag använda mig av batteriet vid strömavbrott?

När det blir strömavbrott stängs batteriet och växelriktaren automatiskt av. Detta är en säkerhetsåtgärd som finns för att skydda anläggningen samt elnätet. Möjligheten för så kallad ö-drift finns, men för det behövs utökade kontroller och ett eget jordtag för anläggningen. 

– FAQ Ekonomi

Vad är Grönt Avdrag?

Grönt avdrag kallas även för grön teknik. Detta avdraget gäller endast för privat personer och ligger på 20% av totala kostnaden för en solcellsanläggning. Dessa 20% gäller för arbetet och materialet. Till laddningspunkter och batterier ligger det gröna avdraget på 50% av totala kostnaden och dessa 50% gäller också för materialet och arbetet.

Hur mycket Grönt avdrag går det att få?

Storleken för det gröna avdraget är 50 000 kr per år och person för den som äger fastigheten. Är man således två personer som äger den går det att få totalt 100 000 kr i grönt avdrag. 

Behöver jag ansöka om det gröna avdraget själv?

Nej, det behöver du inte göra. Decasol ansöker om det gröna avdraget hos Skatteverket. Du får en faktura där det bidraget är avdraget. 

Kan jag ta del av ROT-avdrag med?

Nej, för solceller används ett annat avdrag som heter Grönt avdrag. Detta avdrag är mer förmånligt en ROT-avdraget och ger under 2023 20 % på både arbetes och materialkostnad.  

Hur lång är återbetalningstiden?

Återbetalningstiden på en solcellanläggning på villa ligger i snitt på mellan 9-15 år. Men det beror på flera olika faktorer, dels hur stor din anläggning är, elpriset, produktion och om du säljer din överskottsel.

Erbjuder Decasol någon finansering?

Ja! Vi har ett samarbete med Wasa Kredit där vi kan erbjuda 36 månaders räntefri delbetalning. Läs mer här: www.decasol.se/finansiering

Hur mycket kan en solcellsanläggning kosta?

Kostnaden beror helt på din fastighet, kontakta därför oss för en kostnadsfri offert.

Hur säljer jag min solel?

Överskottet av din produktion säljs ut till elnätet automatiskt, det är därför nätbolaget byter ut elmätarna hos många kunder då dessa kan mäta hur mycket el som går ut på nätet. Du säljer elen till ditt elbolag och du kan välja till vilket bolag du vill sälja din el till. Du kan få skattereduktion med 60 öre/kWh för överskottselen du säljer vidare på elnätet. Producerar man mer el än vad man har förbrukat klassas anläggningen inte längre som en mikroproduktion och blir av med skattesubventionen.

Skattereduktion för såld el?

Som microproducent går det att få skattereduktion för den el du säljer ut på elnätet. Detta gäller enligt Skatteverkets regler:  

  • Underlaget för skattereduktion är det antal kWh du matar in på elnätet men underlaget kan aldrig bli större än det antal kWh som tagits ut i anslutningspunkten. 
  • Maxtaket för skattereduktion är 30 000 kWh på ett kalenderår. 
  • Skattereduktionen är 60 öre per kilowattimme, alltså högst 18 000 kronor per kalenderår. 

Det är mätningen vid anslutningspunkten som avgör skattereduktionen, så det har ingen betydelse hur mycket solcellerna producerar för din egen förbrukning. Elnätsföretaget ska lämna en kontrolluppgift till Skatteverket inför deklarationen. 

Exempel: Har du en årsförbrukning på 15 000 kWh, din solcellsanläggning producerar 10 000 kWh på ett år, du säljer 6000 kWh till elnätet och använder 4000 kWh av den producerade elen själv. Hur stort blir avdraget?

Antal kWh uttaget från elnätet: 15000- 4000= 11000 kWh
El som du sålt till elnätet = 6000 kWh (Understiger antalet kWh som du tagit ut från elnätet och du kan således göra avdrag för hela beloppet)

Skatteavdrag: 6000kWh x 60 öre = 3600 kr

– FAQ Begrepp

kWh? kWp?

kWh – kWh står för Kilowatt timmar. En kilowatt timme innebär att man använder 1000 watt kontinuerligt under en timme.

kWp – kWp innebär ”Kilowattpeak” vilket betyder max uppnådda effekt. Detta används oftast när man ska räkna ut hur mycket en solcellsanläggning producerar som mest.

Half-cell/Half-cut?

Half-cell innebär att solcellspanelen är uppdelad på mitten. Detta motverkar skuggning om bara en halva av panelen är skuggad så kan den andra halvan fortsätta att producera el.

MPPT?

MPPT står för Maximum Power Point Tracker (kallas även bara MPP) Dessa finns i alla växelriktare och det är i dessa som strängarna går in innan elen konverteras av växelriktaren. MPPT:erna ser till att elen som kommer in har rätt Volt beroende på förutsättningarna. Detta är så att el konverteringen blir så bra som möjligt.

VR?

VR är en förkortning för Växelriktare.