Grönt avdrag

Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen om investeringsstödet för solceller.

Skattereduktionen ges för kostnaderna för arbete och material med:

  • 15 procent för installation av solceller
  • 50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi
  • 50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon.

Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år. För att få reduktionen krävs att den utförda installationen tillhör ett småhus, en bostadsrätt eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktion.

Skattereduktion för grön teknik och för rut- och rot är två olika reduktioner vilket innebär att den för grön teknik inte påverkar utrymmet för rut- och rotarbeten 

Vi sköter all administration 

Att söka ROT-avdrag upplever många som lite krångligt. Inget att oroa sig för dock. Vi på Decasol hjälper dig med allt. När du anlitar Decasol, har du rätt att använda ROT-avdraget. Vi skickar in all nödvändig information till Skatteverket och tar hand om pappersarbetet. Summan dras av direkt på fakturan.

Om du har några frågor om hur det fungerar då du anlitar oss på Deca, är du välkommen att kontakta oss!

Så fungerar skattereduktion för grön teknik

Grön teknik

LÄS MER →