fbpx I Skip to main content

Regeringen har kommit överens om ett förslag om att öka skattereduktionen på solcellsinstallationer för hushållen från 15 till 20 procent från och med 1 januari 2023. 

De anser att efterfrågan på solceller bör stimuleras ytterligare och att en ökad subventionering kommer att bidra med ökad utbyggnad bland hushållen. 

I dag kan privatpersoner få en skattereduktion för att installera grön teknik, det så kallade gröna avdraget. Bland annat ges skattereduktion med 15 procent av arbets- och materialkostnaderna för installation av solceller. Därför bör subventionsgraden för installation av solceller höjas från 15 till 20 procent.

Förslaget medför ändring i 7 § lagen (2020:1066) om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på installationer som har betalats efter den 31 december 2022.

Läs mer här