fbpx I Skip to main content

Så bestämmer du rätt antal solceller.

En genomgång av storleken på ditt solcellsanläggning.

Att säkerställa korrekt storlek och kapacitet för ditt system är centralt när du överväger att byta till grön energi. Det är essentiellt att ha en klar uppfattning om mängden solceller som bäst matchar ditt boendes energikrav. I denna text dyker vi djupare in i de variabler som påverkar dimensioneringen av solcellsanläggningen och ger exempel på hur man kan dimensionera antal paneler baserat på bostadens omfattning.

Det finns många parametrar att beakta när man avgör antalet solceller som behövs. För det första måste man betrakta den faktiska energikonsumtionen; till exempel, ett vanligt enskilt boende i Sverige använder runt 6 000 kWh årligen för hushållsström. För det andra, solcellernas prestanda och omfattning varierar, vilket i sin tur bestämmer takytans storlek som behövs för solcellernas placering. Ett generellt riktmärke är att för varje kW i solpaneler, krävs mellan 4,5-6,5 m2 takyta.

En villa i Mullsjö med en solcellsanläggning på 15,6 kW på taket. Anläggningen producerar ca 12 590 kWh på årsbasis. 

Nyckelpunkter:

  • Beakta din personliga energikonsumtion när du väljer anläggningens storlek.
  • Solpanelernas prestanda och omfattning styr takytan som behövs.
  • Anpassa anläggningens storlek baserat på ditt hus och dess energibehov.

Vad som bestämmer storleken på ditt system:

1

Årlig elförbrukning

Känn till din årliga elkonsumtion. Kolla igenom dina elräkningar eller mätare. Ett typiskt hus på 150 m2 använder omkring 18 000 kWh årligen för både värme och varmvatten. Men om du har alternativa värmekällor kan detta vara så lite som 6 000 kWh årligen. Ditt exakta värde kan skifta beroende på antalet invånare och användning av eldrivna apparater.
2

Huvudsäkringens kapacitet

Den definierar den maximala kapaciteten på ditt solenergisystem. En generell princip är att inte installera fler Watt än huvudsäkringens kapacitet multiplicerat med 690, eller överstiga den totala årliga elförbrukningen.
3

Takyta

Omfattningen av ditt tak och potentiella hinder som expempel ventilationsrör och fönster bestämmer hur många solpaneler du kan montera.
4

Takets lutning och orientering

Dessa faktorer bestämmer hur effektivt dina solpaneler kan omvandla solens strålar till el.
5

Budget

Din finansiella situation kommer också att påverka valet av systemstorlek. Även om större system ofta ger bättre värde per Watt, kanske din budget sätter en gräns.