fbpx I Skip to main content

Varje sekund behöver det vara en balans mellan produktion och konsumtion i elnätet. Med stödtjänst som CheckWatt eller Flower kopplas till batteri upp så att det är med och stöttar elnätet och ser till att det är i balans.

 

Optimera din batteri investering med stödtjänst

Ett batteri som är anslutet till ett virtuellt kraftverk i samarbete med Svenska Kraftnät har potentialen att generera intäkter samtidigt som det balanserar elnätet. Det virtuella kraftverket kopplar ihop batterier över hela landet och erbjuder nödvändiga stödtjänster till Svenska Kraftnät. För närvarande utgör detta en högst fördelaktig användning av ett batterilager.

Som batteriägare slipper du hantera detta själv. Tjänsten övervakar och styr batteriet, prioriterar mellan tjänster och optimerar driften för att maximera lönsamheten för ägaren.

Snabbare avkastning och ökade intäkter

Genom att ställa ditt batteri till Svenska Kraftnäts förfogande kan du förvänta dig en fördelaktig ersättning för din bidragande roll i att stabilisera det svenska elsystemet. Under denna tid kan batteriet inte användas för andra ändamål, men ersättningarna från kraftnätet utgör den mest lönsamma användningen av ett batteri i dag och för de kommande åren.

Svenska Kraftnät kompenserar för användningen av ditt batteri och du mottar en utbetalning varje månad, oavsett om det tas i anspråk eller inte.

Hur Fungerar CheckWatt?

Gör en enkel kalkyl på Checkwatts hemsida för att få en föraning om vilka intäkter deras frekvensregleringstjänst kan generera för dig. Vi på Decasol hjälper dig med installation av tillbehör så du kan ansluta ditt batteri till Checkwatt.

Stödjande tjänster för elnätet

Svenska Kraftnät är ansvariga för att säkerställa att elnätet alltid är i balans. Därför efterfrågar de olika stödtjänster från företag som hjälper till att stabilisera frekvensen i nätet. CheckWatt och Flower är samarbetspartner som bidrar till frekvensregleringen. Genom sina tjänster möjliggör de för både företag och hushåll att få betalt för att bidra till stabiliteten i det svenska elnätet med hjälp av lagrad el från sina batterilager.

Nu kan du, som stolt batteriägare, vara med och stödja elsystemet och få ersättning för din insats.

Hur fungerar CheckWatt?

Energitjänsteföretaget CheckWatt erbjuder alla hushåll med egna batterilager att ansluta sig till det virtuella kraftverket Currently – och på så sätt få betalt för att stötta elsystemet.